Poniżej wymieniamy inwestycje, które budzą nasze zaniepokojenie w związku ze znaczącym odstępstwem od ładu urbanistycznego lub architektonicznego na terenie Miasta-Ogrodu Służew. W przypadku tych inwestycji Stowarzyszenie podejmuje działania prawne. Naszym celem jest, aby inwestycje nie burzyły ładu urbanistycznego lub architektonicznego osiedla.

Należy pamiętać, że architektura nie jest wyłączną własnością inwestora. Inwestycje należy planować i realizować w sposób zapewniający spójność z otoczeniem określanym jako ład architektoniczny.

Zaznaczyć należy, że dla Warszawy zostało uchwalone STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA M. ST. WARSZAWY. Jest ono wiążące w przypadku sporządzania MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, nie jest natomiast wiążące w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje takie, w naszym rejonie, wydawane są przez Delegaturę Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Mokotów.

Obecnie prowadzone inwestycje budzące wątpliwości
SKRZETUSKIEGO 32
ROLNA 179/181
PUŁAWSKA 225/227
PUŁAWSKA 221
WILANOWSKA 325
PODBIPIĘTY 49