W tej części przedstawiamy historię Służewa w podziale na okresy historii.

DAWNO – to najstarsza historia Służewa do lat 20-tych XX wieku.
WCZORAJ – obejmuje okres tworzenia się osiedla w jego obecnym kształcie urbanistycznym, to jest od
końca lat 20-tych do wybudowania linii metra.
OBECNIE – to ostatnie lata.

ZNANI MIESZKAŃCY – na naszym osiedlu zamieszkiwało wiele znamienitych osobistości, o których warto wspomnieć.


dmoz.org