Audycja radiowa-o-Służew

 • W załączeniu Reportaż – Audycja Radiowa.

  Służew – Wawel Service – Mokotów Residence Rolna 179/181

  W Gazecie Stołecznej z dnia 9 stycznia 2012 ukazał się artykuł na temat Miejscowego planu zagospodarowania Służewa. Na końcu artykułu zamieszczono akapit “Miejska pracownia planistyczna bardzo surowo potraktowała firmę deweloperską Wawel Service” przy ul Rolnej.

  Zauważyć należy, że budynek ma 5 kondygnacji, a nie jak napisano cztery, ale przede wszystkim, budynek jest samowolką budowlaną. Wynika to między innymi z dwóch wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującego rozbiórkę.

  Pracownia urbanistyczna nie jest organem, który w jakikolwiek sposób uprawniony jest do łamania prawa więc ciężko tu mówić o surowości. Właściwym określeniami byłyby uszanowanie prawa i obiektywizm w ocenie faktów.

  Developer Wawel Service stara się jak może, aby zalegalizować samowolkę, ale z naszych konsultacji wynika, że jego szanse mierzyć można w promilach, nie procentach.

  Tymczasem w Gazecie Stołecznej i na billboardach deweloper cały czas oferuje apartamenty na sprzedaż z terminem zakończenia inwestycji na II kwartał 2012.

  Stan prawny

  Puławska 221 – Jest decyzja o WZ

  23 kwietnia, 2011 by  
  Filed under Aktualności, Puławska 221

  23 listopada 2010 na wniosek inwestora Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawiesiło postępowanie.

  Inwestor rozpoczął procedurę na kosmetycznie okrojoną skalę w mokotowskim Wydziale Architektury i Budownictwa. Pomimo złożonych wniosków osób indywidualnych oraz Stowarzyszeń w tym naszego, Urząd w dniu 31 stycznia 2011 wydał decyzję 39/WZ/MOK/2011 ustalającą warunki zabudowy dla nieruchomości ignorując wnioski mieszkańców.

  Odwołanie od powyższej decyzji złożyło kilka stron postępowania. Sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

  Planowana inwestycja w sposób rażący łamie ład przestrzenny, jest niezgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m. st. Warszawy. Ponadto sparaliżuje wyjazd z ul. Niedźwiedziej w Puławską. Trzeba zauważyć, że w wyniku połączenia Al. KEN z ul. Rolną, ul. Niedźwiedzia może przejąć znaczący ruch ponadlokalny.

  Puławska 221

  5 marca, 2010 by  
  Filed under Puławska 221

  W dniu 4.03.2010 odbyło się spotkanie z Panią Marią Głodkowską – Naczelnikiem Wydziału Realizacji Urbanistycznej, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Pani Naczelnik potwierdziła, że Urząd nie widzi możliwości wydania zgody na taką inwestycję, ponieważ łamie ona ład urbanistyczny, a jej parametru odbiegają od tych, które wynikają z analizy otoczenia.

  Opis Inwestycji