ROZDZIAŁ I    STATUTU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar administracyjny miasta stołecznego Warszawy.

Stowarzyszenie przywiązuje szczególną wagę do działania na terenie obejmującym:

a.  obszar zwany dalej Miastem Ogrodem Służew, w granicach wyznaczonych ulicami: Wilanowską, Puławską, Kmicica, Rolną, Niedźwiedziej, Wróbla,

b.  sąsiedztwo obszarów wskazanych powyżej pod lit. a, w szczególności w tych wypadkach, w których rozważane, planowane i podejmowane inicjatywy, projekty, plany, decyzje, działania i prace, w tym dotyczące zagospodarowania terenu oraz inwestycji infrastrukturalnych i architektoniczno-budowlanych, mogą wpływać w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób na chronione wartości Miasta-Ogrodu Służew.