Zarząd

Robert Łukasz Gonczar – Prezes
Alina Orłowska – Skarbnik
Maria Nałęcka
Karolina Stawińska
Piotr Leon Epsztein