Rolna 179/181

1 maja, 2010 by  
Filed under Rolna 179/181

W piśmie Wydziału Architektury i Budownictwa dla dz. Mokotów z dnia 23.04.2010 otrzymaliśmy informację, że:
W dniu 25.02.2010r. wydane zostało postanowienie nr 53/P/A/2010 wznawiające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją nr 249/2009 z dnia 30.04.2009r.[decycja o pozwoleniu na budowę] (…powołane dane inwestora oraz wcześniejszych decyzji…) oraz wstrzymujące wykonanie ww. decyzji….”
Oznacza to, że urząd wstrzymał wykonanie decyzji, która doprowadziła do próby budowy i nie była do tej pory znana mieszkańcom. Zaznaczyć należy, że wydana została w trakcie toczących się postępowań sądowych. Urząd twierdzi, że miał do tego prawo. Nasi prawnicy uważają inaczej.
Inwestor odwołał się od postanowienia.
Co Ciekawe postanowienie zostało wydane po interwencji Stowarzyszenia, Mieszkańców, nagłośnione przez Gazetę Stołeczną w dniu 23.02.2010 i prawdopodobnie w wyniku interwencji Radnych Gminy Mokotów w ramach Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Stan Aktualny