Audycja radiowa-o-Służew

 • W załączeniu Reportaż – Audycja Radiowa.

  LIST OTWARTY DO WŁADZ MIASTA

  13 lipca, 2010 by  
  Filed under LIST DO WŁADZ

  Niniejszy list został wysłany do adresatów pocztą w dniu 8 lipca 2009

  List otwarty

  do

  władz samorządowych, administracji publicznej oraz jednostek gospodarki komunalnej

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew organizacja wyższej użyteczności reprezentująca mieszkańców dzielnicy Służew w zakresie utrzymania jej walorów, w tym zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem historycznej dużej ilości zieleni, z niepokojem obserwuje narastającą tendencję zwiększania parametrów powierzchni  zabudowy i wysokości  nowych budynków, jednocześnie bagatelizując wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej. Sytuacja taka ma istotny negatywny wpływ na ład architektoniczny i urbanistyczny oraz jakość warunków mieszkaniowych, a także powoduje degradację środowiska naturalnego i stosunków wodnych.

  Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew nie jest przeciwne występującym procesom inwestycyjnym w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jednak powinny one być zgodne z istniejącym charakterem dzielnicy, potrzebami mieszkańców i ich bezpieczeństwem. W tym celu Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z wieloma podmiotami administracji oraz samorządu.

  Na obszarze aktywności Stowarzyszenia to jest w rejonie wyznaczonym przez ulice Puławską, Wałbrzyską, Domaniewską, Al. Wilanowską oraz niską zabudową ulic po zachodniej stronie ul. Puławskiej: Wita Stwosza, Irysowej oraz Blacharskiej, w ostatnich latach mamy do czynienia z powstawaniem rażąco odbiegającej od otoczenia, intensywnej zabudowy. Można tu wymienić przykładowo inwestycje:

  – zakończone: takie jak Puławska 233, Wołodyjowskiego 51, Wołodyjowskiego 42, Skrzetuskiego 13, Niedźwiedziej 26 i 18, Wernyhory 36, Rolnej 175, Kmicica 6,
  – w trakcie realizacji: Wilanowska 325, Wróbla 24, Podbipięty 49
  – w trakcie ubiegania się o ostateczne decyzje o warunkach zabudowy bądź pozwoleń na budowę: Puławska 221, Puławska 225/227, Rolna 179/181, Skrzetuskiego 32.

  Jak wynika z naszej analizy dokumentów, decyzje te były wydawane  w oparciu o niespójną i niepełną analizę, są ze sobą niespójne lub ich warunki zostały złamane. Aby to stwierdzić wystarczy krótka wizyta na Służewie.

  Podstawowe parametry, które ulegają intensyfikacji to:

  – zawyżanie wskaźnika powierzchni zabudowy,
  – minimalizowanie lub wręcz pomijanie w decyzjach wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (dla osiedla szacowany na powyżej 60%, a nawet 70% jak to wynika na przykład z postępowanie przy Wernyhory 31),
  – dopuszczanie do wyrębu wartościowego drzewostanu,
  – ponadnormatywna, kubatura (w odniesieniu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w. st. Warszawy),
  – przekraczanie parametru wysokości zabudowy,
  – zmiany funkcji zabudowy na uciążliwą dla mieszkańców choćby poprzez brak zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych,

  Wszystkie te decyzje zostały wydane z ograniczeniem dostępu stron do postępowań administracyjnych. Jak bowiem wskazują wyroki NSA stronami powinny być osoby znajdujące się w obszarze analizy. Tymczasem często mamy do czynienia z sytuacją, że w postępowaniach pomijani są bezpośredni sąsiedzi. Tam gdzie mogliśmy włączyć się jako strona bez żadnych problemów wygrywaliśmy jako stowarzyszenie lub osoby indywidualne postępowania przed sądami. Czy jednak o to chodzi?

  Jesteśmy stanowczo przeciwni takim praktykom.

  W tym piśmie jednakże chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, nie na kwestie architektoniczne, na które w bieżących sprawach staramy się reagować, ale położyć nacisk na kwestie infrastrukturalne.

  W zeszłym roku na wiosnę, na skutek burz, zalaniu uległy piwnice większości domów, a mieszkańcy ponieśli wymierne straty. W tym roku, również mieliśmy do czynienia z podtopieniami piwnic.

  Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź naszym zdaniem jest prosta.

  1. Infrastruktura deszczowa jest nieprzystosowana do odbioru znacznych ilości wody.
  2. Zwiększanie intensywności zabudowy, w tym nieokreślenie lub minimalizowanie parametru powierzchni biologicznie czynnej prowadzące w skrajnych wypadkach do zabudowy podziemnej praktycznie 100% działki, w decyzjach o warunkach zabudowy prowadzi do ograniczenia naturalnego odbioru wód i zakłóca stosunki wodne.
  3. Prowadzenie wycinki drzew i brak nowych nasadzeń.

  Organy administracji w postępowaniach, w szczególności Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów ignorują tak istotne spawy i wydają decyzje powodujące pogłębianie stanu bezpośredniego zagrożenia.

  A przecież:

  – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w. st. Warszawy definiuje wytyczne co do parametrów zabudowy. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów twierdzi, że Studium nie jest wiążące. Zachodzi pytanie czy dążenie do zaspokojenia potrzeb developerów powoduje, że analiza na etapie warunków zabudowy ma pomijać lub naginać parametry inwestycji? Że tak nie powinno być, świadczą analizy wyroków NSA, gdzie dla przykładu, w decyzjach o warunkach zabudowy powszechnie stosuje się określenie powierzchni biologicznie czynnej, co lokalny urząd bagatelizuje.
  – Profesjonalnie przeprowadzona analiza urbanistyczna, wymagana prawem,  wykazałaby, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w analizowany terenie wynosi około 70%, a nie blisko 0%, a takie przypadki znajdziemy. Zaznaczyć należy, że Wydział Polityki Przestrzennej, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w piśmie AM-WPP-BRO-005-2-3-10 z dnia 21.04.2010, bez szczegółowej analizy, wyraźnie wskazuje że postulat o :”… określenie w Studium minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40-60% jest zasadny”, przy czym wnioskowany przez Stowarzyszenie wynosi o minimum 60%.
  –  Wydział Ochrony Środowiska, zgodnie z prawem,  ma głos w spawie, który zdaje się być pomijamy,
  –  MPWiK ma prawo zabrać czynny głos w postępowaniach. Dlaczego więc dochodzi do zalań i czy MPWiK  bierze za to odpowiedzialność?
  – PINB od 4 maja 2010 nie odpowiada na pismo Stowarzyszenia w sprawie inwestycji przy uli. Podbipięty 49 oraz Wilanowskiej 325, gdzie inwestor od momentu zgłoszenia, zdążył zabudować praktycznie 100% powierzchni biologicznie czynnej i wybudować 4 kondygnacje!
  – Istnieją zrealizowane inwestycje, gdzie dla przykładu przy ul. Wernyhory 36 decyzja o warunkach zabudowy określała wskaźnik powierzchni zabudowy na 36% ( i tak więcej niż w okolicy), a przy wydawaniu kolejnych decyzji Urząd posługuje się parametrem 44%.
  Konkretne argumenty można wymieniać praktycznie w nieskończoność. Czy jednak o to chodzi, by na każdym kroku dochodziło do łamania prawa lub jego stronniczej interpretacji? Naszym zdaniem zdecydowanie nie. Dlatego też wnosimy, aby organy do których skierowane jest pismo, dołożyły wszelkiej staranności w tym, aby powstające i przyszłe inwestycje szanowały ład lokalny, nie  wydawały decyzji stwarzających zagrożenie dla mieszkańców oraz podjęły działania zmierzające do wyjaśnienia nieprawidłowości. Skuteczność takiej zmiany jest związana z postawą podmiotów, które Państwo reprezentujecie,  których jesteście liderami. Państwa widzenie zagadnień jest powielane przez pracowników i może wpłynąć na poprawę sytuacji lub doprowadzić do eskalacji problemu. Liczymy na Państwa zrozumienie.

  Stowarzyszenie deklaruje chęć wzięcia czynnego udziału we wszystkich postępowaniach porządkujących obecny chaos i minimalizujących zagrożenie dla mieszkańców.

  Z poważaniem,

  Tomasz Zakrzewski                                Piotr Epsztein                                      Robert Gonczar

  Prezes Zarządu                                 Członek Zarządu                                           Skarbnik   .

  Pismo kierowane do:

  Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
  Prezydent m. st. Warszawy
  Gabinet Prezydenta
  00-950 Warszawa
  pl. Bankowy 3/5
  Pan Marek Mikos – Dyrektor
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
  Pl. Defilad 1
  00-901 Warszawa 
  Pan Jacek Kozłowski 
  Wojewoda Mazowiecki
  pl. Bankowy 3/5,
  00-950 Warszawa 
  Pani Aleksandra Atłowska
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  ul. Henryka Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa 
  Pan Jan Rasiński
  Burmistrz Dzielnicy Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/27,
  02-517 Warszawa 
  Pani Maria Schirmer – Naczelnik
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Dla Dzielnicy Mokotów
  Ul. Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa 
  Pan Krzysztof Górnicki – Naczelnik
  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów (WOŚ)
  ul. Wiktorska wynajem autokarów Warszawa 91A,
  02-582 Warszawa 
  Pan Konstanty Strumski – Naczelnik
  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów (WIR)
  ul. Rakowiecka 25/27,
  02-517 Warszawa 
  Pan Henryk Brzuchacz  – Prezes Zarządu
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w m.st. Warszawie S.A.
  02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5
  Pan Andrzej Kłosowski – Dyrektor
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  dla m. st. Warszawy
  ul. Bagatela 14
  00-585 Warszawa
  Pan Tadeusz Jaszczołt – Dyrektor
  Zarząd Oczyszczania Miasta
  Al. Jerozolimskie 11/19
  00-508 Warszawa

  Do wiadomości:

  Pan Maciej Raś
  Przewodniczący Rady Dzielnicyul. Rakowiecka 25/27,
  02-517 Warszawa 
  Pani Maria Rosołowska
  Pani Monika Czerniewska
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  ul. Rakowiecka 25/27,
  02-517 Warszawa 
  Komisja Dialogu Społecznego
  ds. architektury i planowania przestrzennego
  Pl. Defilad 1
  00-901 Warszawa
  Gazeta Stołeczna
  ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
   
  Pasmo
  al. KEN 18
  02-797 Warszawa
  www.slużew.org.pl