Audycja radiowa-o-Służew

 • W załączeniu Reportaż – Audycja Radiowa.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa (Mokotów) – wykaz uwag po ponownym wyłożeniu

  17 lutego, 2013 by  
  Filed under Aktualności, Plan Miejscowy Służew

  Na stronie urzędu opublikowany został wykaz uwag do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa wraz z rozstrzygnięciem prezydenta.

  Nie ma na stronie tekstu jednolitego, jednakże z rozstrzygnięcia Prezydenta wywnioskować można, że nastąpiła istotna fundamentalna zmiana. Powierzchnia Biologicznie Czynna to już nie tylko grunt rodzimy, ale również przykryte warstewką ziemi garaże, piwnice stropodach i wszystko to na co ma ochotę agresywny deweloper, aby przekształcić Zielony Służew w betonową pustynię…

  W tej kwestii głos ostateczny należy do Rady Miasta.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Służewa – Ponowne wyłożenie

  5 września, 2012 by  
  Filed under Aktualności, Plan Miejscowy Służew

  Plan miejscowy dla rejonu Służewa przeszedł procedurę ponownego wyłożenia. Termin składania uwag upłynął 13 Sierpnia. Stowarzyszenie podtrzymało uwagi, pod którymi na jesieni podpisało się 800 osób, oraz zgłosiło kilka nowych, będących odpowiedzią na zmiany po pierwszej turze uwag.

  Uwagi w istocie sprowadzają się do utrzymania charakteru zielonego osiedla willowego.

  Służew – Wawel Service – Mokotów Residence Rolna 179/181

  W Gazecie Stołecznej z dnia 9 stycznia 2012 ukazał się artykuł na temat Miejscowego planu zagospodarowania Służewa. Na końcu artykułu zamieszczono akapit “Miejska pracownia planistyczna bardzo surowo potraktowała firmę deweloperską Wawel Service” przy ul Rolnej.

  Zauważyć należy, że budynek ma 5 kondygnacji, a nie jak napisano cztery, ale przede wszystkim, budynek jest samowolką budowlaną. Wynika to między innymi z dwóch wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującego rozbiórkę.

  Pracownia urbanistyczna nie jest organem, który w jakikolwiek sposób uprawniony jest do łamania prawa więc ciężko tu mówić o surowości. Właściwym określeniami byłyby uszanowanie prawa i obiektywizm w ocenie faktów.

  Developer Wawel Service stara się jak może, aby zalegalizować samowolkę, ale z naszych konsultacji wynika, że jego szanse mierzyć można w promilach, nie procentach.

  Tymczasem w Gazecie Stołecznej i na billboardach deweloper cały czas oferuje apartamenty na sprzedaż z terminem zakończenia inwestycji na II kwartał 2012.

  Stan prawny

  Uwagi Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska do wyłożonego Planu

  16 stycznia, 2012 by  
  Filed under Plan Miejscowy Służew

  Na posiedzeniu Komisji w dniu 3 listopada 2011 przegłosowane zostało stanowisko Radnych w sprawie planu.

  Z bardziej interesujących nas spraw Radni przegłosowali zwiększenie wskaźnika PBC na obszarze B2U (wschodnia strona ul Rolnej pomiędzy Al. Wilanowską i ul. Niedźwiedzią), choć nie poparli wniosku mieszkańców o stworzeniu w tym miejscu Skweru Służewskiego.  Protokół z posiedzenia komisji.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Służewa – Uwagi

  13 listopada, 2011 by  
  Filed under Plan Miejscowy Służew

  Złożyliśmy nasze uwagi do miejscowego planu zagospodarowania rejonu Służewa wraz z 800 podpisami osób, które zbieraliśmy zaledwie przez 6 dni!

  Czytaj więcej…

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Służewa – Uwagi

  13 listopada, 2011 by  
  Filed under Plan Miejscowy Służew

  Służew, Inwestycje, Deweloper, Architektura, Ład Urbanistyczny

   

  Złożyliśmy nasze uwagi do miejscowego planu zagospodarowania rejonu Służewa wraz z 800 podpisami osób, które zbieraliśmy zaledwie przez 6 dni!

  Tak duże zaangażowanie potwierdza słuszność kierunku, który reprezentujemy i daje mandat do dalszego działania w imię realizacji naszych celów, które spotykają się z istotnym poparciem społecznym w tym szerokiego grona profesorskiego i naukowego.

  Zauważyć należy, że wiele z naszych istotnych uwag zostało już uwzględnionych w ramach propozycji przygotowanej przez Miejską Pracownię Planowania
  Przestrzennego i Strategii Rozwoju, która rozumie unikalny układ urbanistyczny Służewa i zadała sobie trud pogodzenia historycznej koncepcji z kierunkami rozwoju miasta.

  W naszych uwagach zostaliśmy zmuszeni do zapisania propozycji już ujętych z uwagi na fakt, że z dyskusji publicznej wynika jednoznacznie, że środowisko deweloperskie popierane przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy dla dz. Mokotów w Warszawie próbuje doprowadzić do intensyfikacji zabudowy na tym unikalnym w skali Warszawy terenie. Przykładowe zdjęcia inwestycji łamiących ład urbanistyczny.

  Służew, Uwagi, Plan Miejscowy, Stowarzyszenie

  Ciekawostka: Miejscowy plan zagospodarowania Służewca Przemysłowego nie budzi takich emocji i jest przygotowany do uchwalenia.