W tym miejscu przedstawiamy przykładowe zdjęcia, nieakceptowanych przez społeczność lokalną, inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich kilu lat na podstawie decyzji urzędników Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy dla dz. Mokotów.

W przypadku niektórych z nich toczą się postępowania sądowe. Pozostałe też na to zasługiwały, ale terminy odwołań często uległy przedawnieniu. Po prostu mieszkańcom ciężko jest podejmować spór prawny z urzędami i deweloperami.

Rolna 179/181

Rolna 175

Podbipięty 49

Dalsze Przykłady już wkrótce