Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Warszawa Służew jest w trakcie opracowywania.

Podstawą do tworzenia planu jest Uchwała Nr LVI/1516/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa

W 2008 władze miasta przystąpiły do sporządzania planu. W lutym 2009 roku minął termin składania formalnych wniosków do planu. Grupa mieszkańców Służewa złożyła swoje wnioski.

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju przygotowała propozycję planu. Została ona wyłożona w październiku 2011 i wzbudziła burzliwą dyskusję głównie wśród mieszkańców osiedla Służew nad Dolinką.

Jeżeli chodzi o obszar „Służew Niski” – Miasto-Ogród Służew, Pracownia dokonała próby pogodzenia waloru historycznej koncepcji osiedla z potrzebami rozwoju miasta.

Koncepcja ta spotkała się z atakiem deweloperów wspomaganych przez Burmistrza dz. Mokotów i Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy dla dz. Mokotów i wyrażonych w postaci uwag, do których odnieśliśmy się w ramach uwag przygotowanych przez członków i sympatyków.

Czas do składania uwag upłynął z dniem 10 listopada 2011. Teraz kolej na ich rozpatrywanie Przez Pracownię i Prezydent m. st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że wielkie poparcie w postaci 800 podpisów pod postulatami Stowarzyszenia, oraz innych inicjatyw, z reguły  spójnych z postulatami Stowarzyszenia, znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej propozycji Planu.

Tu znajduje się link do planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa

Nasze uwagi zostały złożone:

Stowarzyszenie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa

Służew, Uwagi, Plan Miejscowy, Stowarzyszenie