Nieprawidłowości w postępowaniach urzędów zmuszają nas do angażowania się w postępowania administracyjne i sądowe. Niestety rozpoczęliśmy nasze działania zbyt późno i szereg niezrozumiałych inwestycji, od których nie ma odwołania zostało zrealizowanych. Co gorsza wykorzystywane są one przez urzędy, w szczególności mokotowski Wydział Architektury i Budownictwa, do pogłębiania przekształceń wbrew ładowi przestrzennemu, Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m. st. Warszawy, oraz innym aktom prawnym rangi ustaw i rozporządzeń.

Poniżej przedstawiamy bilans zakończonych postępowań, naszych i naszych członków, od momentu powstania Stowarzyszenia. Do wyliczenia bierzemy wyłącznie ostateczne rozstrzygnięcia z pominięciem tych, od których były odwołania, a postępowanie nie zostało zakończone.

Te statystyki mówią same za siebie.
Wyroki NSA 2-0 dla Stowarzyszenia – Rolna 179/181
Wyroki WSA 4-0 dla Stowarzyszenia – Skrzetuskiego 32; Rolna 179/181
Decyzje SKO 1-0 dla Stowarzyszenia – ograniczenie dostępu do informacji publicznej