OPIS INWESTYCJI
BUDOWA HOTELU Z RESTAURACJĄ GARAŻEM PODZIEMNYM I WJAZDAMI
18 sierpnia 2008 – wszczęcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy
Powierzchnia inwestycji 1191m2
W granicy działki znajduje się dąb szypułkowy – Pomnik Przyrody.

STAN PRAWNY
18 sierpnia 2008 – wszczęcie postępowania o wydanie warunków zabudowy przez Pana Jerzego Korzeniowskiego.
22 września 2008 – Wydział Ochrony Środowiska wymierza karę pieniężną za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 19 sztuk drzew na terenie posesji.
24 listopada 2008 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla decyzję w całości i przekazuje do ponownego rozpatrzenia. Decyzja wynika nie z samego faktu wycinki, ale z trudności z ustaleniem osoby, która powinna zostać ukarana.

NASZE ZASTRZEŻENIA
Pomnik Przyrody stanowiący ograniczenie inwestycji podlega próbom zatrucia co zostało stwierdzone przez ekspertów.
Na działce dokonano nieuprawnionej wycinki drzew skutkującej decyzją o nałożeniu kary przez Wydział Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2008. Sprawa do dziś nie załatwiona w wyniku odwołania gównego inwestora do Samorządowego Kolegium.
Powierzchnia zabudowy naziemnej we wniosku wynosi 2692m2 w stosunku do powierzchni działki 1191m2 co daje wskaźnik intensywności zabudowy 2.26 przy wskaźniku wynikającym ze Studium 1.00. Wskaźnik ten może ulec zwiększeniu w wyniku usytuowania pomieszczeń technicznych na dachu budynku jak pomieszczenia wind, klimatyzatorów i innych.
Wysokość budynku znacząco przekracza wytyczne sformułowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy (planowane 5 kondygnacji to ok. 24m w strefie zabudowy M2.12 czyli ok. 12m) oraz rażąco odbiega od zabudowy sąsiedniej (ok. 12 m wysokości).
Istnieją wątpliwości, że planowana inwestycja zabezpiecza obiekt pod względem wjazdów od ulicy Puławskiej, zapewnienia miejsc parkingowych (18miejsc garażowych + 8 naziemnych na 60 pokoi), oraz infrastruktury technicznej, w tym śmietników, zaplecza gastronomicznego, pralni itd.