OPIS INWESTYCJI
BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY
Planowana inwestycja polega na budowie budynku biurowo-usługowo-mieszkalnego wraz z garażem podziemnym wjazdami oraz zagospodarowaniem terenu w miejscu przewidzianego do rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Planowana inwestycja przewiduje dwupoziomowy garaż podziemny o powierzchni zabudowy 821m2 na działce o powierzchni 920m2. W naszej ocenie taka powierzchnia zabudowy na terenie, na którym zieleń stanowi ok 70% powierzchni jest niedopuszczalna.

Funkcja budynku biurowo-usługowo-mieszkalna określona przez inwestora odbiega od dominującej funkcjonalności na tym terenie oraz jest rozbieżna z przeznaczeniem określonym w Studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

STAN PRAWNY
18 stycznia 2008 – Biuro Architektury i Planowania przestrzennego w Dz. Mokotów wydaje decyzję o warunkach zabudowy.
Decyzja zostaje zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).
6 lipca 2009 – SKO wydaje decyzję utrzymującą decyzję o warunkach zabudowy w mocy.
Decyzja SKO zostaje zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA).
12 lutego 2010 – WSA wydaje wyrok o uchyleniu decyzji. Wyrok nie jest prawomocny.

Nie czekając na wszczęcie postępowań inwestor składa 2 kolejne wnioski o wydanie warunków zabudowy.
W dniu 10 listopada 2010 urząd mokotowski wydaje, do jednego z 4 toczących się na koszt podatników postępowań, decyzję nr 269/WZ/MOK/2010 o warunkach zabudowy na budynek biurowo-mieszkalny z garażem podziemnym pod całością działki.
W związku z tym, że decyzja burzy ład społeczny i jest niezgodna z prawem, Stowarzyszenie złożyło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.