OPIS INWESTYCJI
Budynek wielorodzinny
Planowana inwestycja polega na budowie budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wjazdami oraz zagospodarowaniem terenu.
Wskaźnik zabudowy na działce o powierzchni 1000m2 został określony na 35%, to znaczy 350m2.
Tymczasem stan obecny na 1.05.2010 wskazuje na praktycznie 100% zabudowę działki na poziomie garaży!